วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ร่วมบริจาคสมทบ 40,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ