วันที่ 19 มกราคม 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด บริจาคงบประมาณ 50,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองจัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ รร. ในพื้นที่ ต.เมืองจัง

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ