April 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นโครงการสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9 พระราชทานให้คนไทยเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ให้บริการแก่ประชาชนครบวงจร

Other Activities

April 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมบริจาค 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์

Read Details

April 25, 2021

ริษัท เวสท์คอน จำกัด ร่วมบริจาคสมทบ 40,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุน

Read Details

March 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท ให้กับโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

Read Details