วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมบริจาค 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ