วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 40,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมมีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ