Building
Contractor

เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นสำคัญ

Building
Contractor

เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นสำคัญ

เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นสำคัญ

รู้จักเวสท์คอน

0
ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง
0
จำนวนพนักงาน
0
จำนวนโครงการก่อสร้าง

รู้จักเวสท์คอน

0
ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง
0
จำนวนพนักงาน
0
จำนวนโครงการก่อสร้าง

ผลงานของเรา

แอชตัน มอร์ฟ 38

ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ

ไอดีโอ คิว ราชเทวี

ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39

เดอะรีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61

แอชตัน เรสซิเดนซ์ 41

มาตรฐานของเรา

Quality

WESTCON สร้างมาตรฐานสูงสุดด้านการก่อสร้าง เราจัดทำ WESTCON Institute of Construction หรือ WIC ขึ้น เพื่อควบคุมคุณภาพในการทำงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

WIC คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลการก่อสร้างโดยละเอียดทุกขั้นตอนจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ครอบคลุมการทำงาน ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สร้างแบบแผนที่ดีในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ

ทีมงาน WESTCON ยึดถือ WIC เป็นแนวทางปฏิบัติทุกการก่อสร้างที่เราดำเนินงานจึงเป็นโครงการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพระดับ World-Class

Safety

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานคือสิ่งสำคัญในการก่อสร้างอาคาร WESTCON มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯทำหน้าที่มอบความปลอดภัยให้กับทุกคนในโครงการ

เรามีการกำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่มาตรการป้องกันอันตราย
การปฐมพยาบาลไปจนถึง กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

WESTCON มีการฝึกอบรมและรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
เพื่อมอบความอบอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร

Technology

WESTCON ลงทุนกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ

เราใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) สร้างความความแม่นยำ ในการก่อสร้าง ทั้งการเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง รวมถึงการวางแผนงานต่าง ๆ ของอาคาร

เราจัดการข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยระบบ SAP เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการใช้ทรัพยากรในงานก่อสร้าง

การใช้ Primavera P6 ทำให้ WESTCON สามารถบริหารโครงการก่อสร้างและวิเคราะห์แผนงานได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของโครงการ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

เลือกการติดต่อกับเวสท์คอน

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

 เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

+66 2399 0800

โทรศัพท์

+66 2399 0880

โทรสาร

[email protected]

อีเมล

Google Map

แผนที่