January 19, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด บริจาคงบประมาณ 50,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองจัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ รร. ในพื้นที่ ต.เมืองจัง

Other Activities

July 13, 202

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ร่วมบริจาคต้นไม้ส่งเสริมการปลูกป่าให้กับชาวบ้าน

Read Details

April 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมบริจาค 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์

Read Details

April 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 40,000 บาท ให้กับสมาคม

Read Details