May 12, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด สมทบทุน 1,700,000 บาท กับศิริราชมูลนิธิ ในโครงการต่อลมหายใจบริจาคเครื่อง High Flow จำนวน 10 เครื่อง

Other Activities

April 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมบริจาค 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์

Read Details

March 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท ให้กับโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

Read Details

January 19, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด บริจาคงบประมาณ 50,000 บาท ให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

Read Details