วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด สมทบทุน 1,700,000 บาท กับศิริราชมูลนิธิ ในโครงการต่อลมหายใจบริจาคเครื่อง High Flow จำนวน 10 เครื่อง

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ