วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นโครงการสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9 พระราชทานให้คนไทยเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ให้บริการแก่ประชาชนครบวงจร

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ