วันที่ 13 กรกฏาคม 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ร่วมบริจาคต้นไม้ส่งเสริมการปลูกป่าให้กับชาวบ้านและชุมชนที่ โครงการหลวงแม่จริม มูลค่า 248,000 บาท

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ